DANISH COMMUNITY LEAGUE

Deltagerinformation

Bedre sent end aldrig – men NU skal det altså afprøves.

Live testen af ‘Danish Community League’ afholdes i Region Nord (Jylland) i efteråret ’23 (- og evt. starten af ’24). Live testen afholdes med henblik på, at finde og løse kendte og ukendte udfordringer i opsætningen samt at teste såvel systemer som fysiske på gulvet forhold i praksis.

Den rigtige Danish Community League hjemmeside lader endnu vente på sig. I mellemtiden tjener denne midlertidige side til formål, at vidensdele aktuel information ifm. selve tilmeldingen i live testen (- altså regler for teams og deltagelse, pris, kalender mm.) samt at kunne formidle evt. ‘fællesbeskeder’ indtil det endelige site er på plads.

Nedenfor har vi således samlet en række Q’n’A som kan guide interesserede teams til tilmelding. Den helt store ‘rulebook’ for deltagelse og afvikling af kampene skriver vi stadig på og vil tilgå snarest ligesom meget af den sikkert vil være genstand for ændringer undervejs når vi prøver i praksis.

Tøv endelig ikke med, at kontakte os hvis der er spørgsmål, som I ikke føler besvaret af nedenstående.

DANISH COMMUNITY LEAGUE

HVILKE BOXE ER MED

Nedenfor vil vi løbende opdatere hvilke boxe/træningscentre, som har tilmeldt hold til live testen.
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

TEAMET

Hvem og hvor mange består et team af?

Et team består af fire primære personer (KK/MM) samt to ‘ekstra’ (K/M). Sidstnævnte kan træde til hvis/når dagligdagen eller skader forhindre en primær at deltage. Bemærk dog, at ‘ekstra’ ikke fungerer som indskiftere under selve kampen.

Der må ikke skiftes ud på de 4-6 deltagere sæsonen igennem. Der kan dog gives dispensation ifm længerevarende skade.

TEST vs. KONCEPT: For at sikre en test med så få praktiske udfordringer som muligt, vil der være en vis fleksibilitet ift. de to ‘ekstra’ i testperioden. Således forstået, at står og falder det på, at man en enkelt gang må tage en udefra med, så går det nok. I det senere koncept vil det ikke være muligt.

Skal alle på holdet have samme niveau?

Som på et fodboldhold, hvor der både er gode og mindre gode spillede, kan det også sagtens være tilfældet for teamet her. Forvent dog, at alle aspekter af team og individuelt arbejde vil blive afdækket kampene igennem, hvorfor eventuelle ‘huller’ i teamet også vil blive udstillet.

Skal alle 'primære' kunne hver kampdag?

Det er selvfølgelig ønskescenariet omend det selvfølgelig kan være urealistisk afhængig af fleksibilitet og antallet af kampdage. Så nej, det SKAL de primære ikke. De valgte ekstra personer kan deltage i deres sted.

Må man danne i et team på tværs af boxe? (aka. Super-teams)

Nej, tanken er, at teamet dannes af boxens egne medlemmer. I nogle af niche divisionerne – f.eks. Masters Scaled – kan deltagerantallet være udvandet hvor ‘hjælp udefra’ kan blive aktuelt. Dispensation til dette sker på case-by-case basis.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

DET ØKONOMISKE

Hvad koster det at deltage?

I live testen er prisen for deltagelse 2000,- pr hold. Med fem kampe hen over efteråret/vinteren vil det være 100,-/person/kamp.

Alle teams vil have muligheden for, at modtage det fulde beløb retur ved testens afslutning. Såfremt teamet udviser fleksibilitet og velvilje, møder op til alle kampe og tager eventuelle udfordringer med et gran salt – kort sagt; har Ja-hatten på under hele testen, tilbagebetales de 2000,- til teamet efter testen.

Ovenstående er i sagens natur ikke gældende under det reelle liga koncept.

Modtager boxen noget for værtsrollen?

Nej, det gør de ikke. Vi appellerer til værternes velvilje til at bakke op omkring deres medlemmers lyst til at være med i hhv. test og siden det fulde koncept.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

KAMPE

Hvilke og mange kampdage vil der være tale om?

Det vil være meget afhængigt af det endelige antal tilmeldte hold og deres respektive niveau – altså hvilke divisioner, der kan oprettes.

Som udgangspunkt er weekenderne i ugerne: 38 – 41 – 44 – 47 samt uge 1 og 3.
Weekenderne er blot et udspil og afventer endeligt tilmeldingen og interessen.

Hvad nu hvis teamet ikke kan en af weekenderne?

Det er klart, at såvel datoer som weekender er angivet som henblik på, at kampen spilles der – således har alle noget at forholde sig til.

Når det er sagt er der – navnligt under live testen – en appel om fleksibilitet fra de respektive teams og værter i forsøget på, at nå frem til et acceptabelt alternativ hvis en en af parterne kunne være forhindret.

LIVE TEST vs. KONCEPT: Under live testen praktiserer vi bred fleksibilitet i forsøget på, at få ligaen afviklet bedst muligt. I det endelige koncept er målsætningen, at en kamp SKAL afholdes inden for den aktuelle uge.

Hvor afholdes kampene?

Kampene afholdes i de boxe, som tillige har teams med i ligaen.

Som udgangspunkt – i det omfang planlægningen tillader det – er det intentionen, at man har skiftevis ude- og hjemmekamp. Man skifter således mellem at være på besøg i en anden box og mellem at være værtsbox for kampene.

Hvad består en kamp af?

En kamp er 2-2,5 timer lang og består af tre workouts med fire scoringsmuligheder. Dertil anbefales det, at indregne 30-60 minutter ifm ankomst og klargøring samt tid efterfølgende til at runde kampdagen behørigt af.

Dyster alle i samme niveau?

Nej, intentionen er, at der oprettes forskellige divisioner svarende til de niveauer vi har hold; f.eks. en Scaled division og en Intermediate division. Til syvende og sidst er dette dog af afhængigt af hvor mange hold, der tilmelder sig.

Hvilken division man stiller i afgøres via en online placement kamp i det endelige lige koncept. Under live testen foretages der dog blot en vurdering af holdet baseret på kendskab, dialog med teamet samt boxen.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

VÆRTER

Skal vores box være vært for kampe?

Det bliver nødt til, at være et krav, at den enkelte box, som deltager i live testen også stiller med muligheden for at afvikle kampe. Dette selvfølgelig med det forbehold, at der naturligvis kan være undtagelser ifm. nye lokaler, dage hvor det bare ikke kan lade sig gøre og lign.

Så ifm. teamdannelsen og -tilmelding er det vigtigt ligeledes at cleare ideen og deltagelsen af med boxleder. Skulle der være behov for det, tager vi gerne en dialog med boxlederen ift. de krav og det arbejde der ligger i, at være værtsbox.

DANISH COMMUNITY LEAGUE

WE'RE IN!

Har man kigget ovenstående igennem og er man klar med et team - eller måske lige har de sidste spørgsmål - så send os en mail så tager vi den derfra.